Neurofeedback

Wat is Neurofeedback

Neurofeedback is een methode gericht op het optimaliseren van hersenactiviteit, gebaseerd op het adaptieve vermogen van het brein. We stimuleren het lerende vermogen van het brein door het een spiegel voor te houden. We laten het brein zien welke routes genomen worden voor de verwerking van informatie en geven de keuze om een andere, meer optimale route te kiezen.  Het meten van deze routes wordt gedaan door het lezen van de hersengolven in het brein.  Het doel van Neurofeedback is de verbindingen tussen de verschillende hersendelen sterker te maken en efficiënter met elkaar te laten samenwerken. Neurofeedback zorgt voor een grotere veerbaarheid en flexibiliteit in het brein. Onze gecertificeerde neurofeedback-trainers zijn opgeleid bij Breingoed, de Nederlandse vertegenwoordiger van de NeurOptimal systemen van Zengar. De activiteiten van Neurofeedback zijn gecertificeerd volgens de norm van ISO 9001. 

Werkwijze

Het meten van de hersengolven gaat met een computer, een EEG-apparaat, verbonden met 5 sensoren op het hoofd. Van de metingen voelt u niets. Maar wat meet de computer nu precies en hoe kunt u de routes binnen de hersenen vaststellen en een spiegel voorhouden?

Al kijkend naar een film of luisterend naar muziek, geven de sensoren de elektrische stroompjes die ze meten door aan de computer. Zodra de computersoftware een grotere mate van instabiliteit in de signalen ontdekt, wordt het geluid héél kort onderbroken. Zó kort dat u het bijna niet merkt. De hersenen merken het wel. Ze ‘leren’ dat ze aan een onhandige route zijn begonnen en gaan op zoek naar een betere, kortere route om de informatie te verwerken.

De training is niet belastend, ontspannen zeggen de meeste mensen zelfs. Incidenteel melden mensen na afloop van de eerste trainingen wat hoofdpijn.

Een trainingstraject start met het invullen van een inschrijf- en intakeformulier, een klachtenchecklist en het bepalen van uw doelen aangaande het Neurofeedback-traject.

De trainer vraagt voorafgaand aan een trainingssessie kort of er nog bijzonderheden te vermelden zijn, maakt een kort praatje om u op uw gemak te brengen en start met het plakken van de sensoren.

De keuze van geluidstoevoer (muziek of film) wordt gekozen en de training wordt gestart. Het trainingsmoment duurt 33 minuten. Voorafgaand aan het trainingstraject en na elke 10e training vragen we u een vragenlijst in te vullen om de ‘shifts’ in het dagelijks leven waar te nemen en te herkennen. Na elke 10e sessie vindt een (telefonische) evaluatie plaats en wordt de afweging gemaakt de training te verlengen met nog eens 10 sessies.

De trainer vraagt door op de ‘shifts’ en legt ze naast de klachten en doelen die u aan het begin van het trainingstraject gesteld hebt. Bij beëindiging van een trainingstraject zal nog een eindevaluatie plaatsvinden op locatie of per telefoon.

Zoals ook met sporten, werkt neurofeedback-training vaak op de langere termijn. We zien meestal na 10 tot 15 keer ‘shifts’ ontstaan. Gemiddeld zien we er door klanten van 20 trainingen gebruik wordt gemaakt.

Het Neurofeedback stappenplan

1. Intakegesprek

Voorafgaand aan de training zal er een intakegesprek plaatsvinden. Tijdens dit gesprek wordt er een inventarisatie gemaakt van de klachten. Daarnaast wordt er kennisgemaakt met onze werkwijze en op welke manier eventuele resulaten aansluiten bij het oplossen van uw klachten. We werken met een checklist waarbij we om de 10 sessies resultaten kunnen meten en bijhouden. 

2. Trainingssessies

De Neurofeedback-training is een onbewust leer-proces. Door middel van de interuptie wordt de feedback aan het brein teruggegeven. Deze krijgt zo precies de informatie die het nodig heeft om zich opnieuw te organiseren. Elke sessie is uniek, elk brein is uniek, elke reorganisatie van het brein is uniek.  In heb begin kan een sessie nog wat onwennig zijn. Dit went snel! Gaandeweg zal je het moment van ontspanning meer gaan waarderen en sta je scherp en opgefrist weer buiten.

3. Meetinstrumenten

Om de verschuivingen in het dagelijks leven te kunnen vastleggen, wordt bij de Neurofeedback-training gebruik gemaakt van een checklist. Deze wordt bij aanvang van de training en daarna elke 10-20-30 sessies ingevuld. De resultaten worden gebruikt om het effect van de training te kunnen beoordelen. Op de checklist wordt elk item gescoord tussen 1 en 10. Deze checklists zijn aangepast naar de leeftijd van de klant. Er is er één ontwikkeld voor kinderen en volwassenen. Verder wordt er gebruik gemaakt van een voortgangsrapport en een formulier om doelen te formuleren. Het voortgangsrapport gaat dieper in op de klachten (hoe vaak, hoe erg en hoe lang) en wordt elke 10-20-30 sessies bijgehouden. Het formulier om doelen te formuleren is gemaakt om veranderingen in het dagelijks leven te herkennen.

4. Ervaringen

Na elke 10 sessies wordt een (telefonisch) evaluatiemoment gepland om de shifts te bevragen en samen te kijken naar de weergave in de verschillende meetinstrumenten. Aan het einde van het Neurofeedback-traject zal, naar behoefte, een afsluitend gesprek plaatsvinden.

Evaluatie is belangrijk om de doelen scherp te houden, shifts in het dagelijks leven op te merken en grip te krijgen op het proces dat zal plaatsvinden. Zo is evaluatie een prachtig instrument om de veranderingen die je ervaart te kunnen terugzien- en horen.

Contact

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over onze diensten, de tarieven of aanmelding van uw kind, kunt u dit formulier gebruiken of contact opnemen via info@neurofeedback-gouda.nl of (0182) 689 523.

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies en verzamelt daarmee informatie over het gebruik van de website om deze te analyseren en om er voor te zorgen dat je voor jou relevante informatie en advertenties te zien krijgt. Door hiernaast op akkoord te klikken, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies en het verzamelen van informatie  door ons en door derden.

Akkoord
Niet akkoord